niedziela, 17 kwietnia 2016

Jaka wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej w uszkodzonym pojeździe?

Co do zasady ubezpieczyciel pojazdu ponosi odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Sąd Najwyższy stwierdził jednocześnie, że poszkodowanemu należy zwrócić ,,wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki" (por. wyrok z dnia 20 października 1972 r., II CR 425/72, OSNCP 1973, nr 6, poz. 111).

Jeżeli więc w konkretnych okolicznościach sprawy zostanie stwierdzony brak ekonomicznego uzasadnienia naprawienia szkody we wskazany sposób, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do żądania zapłaty kwoty wyrównującej uszczerbek majątkowy wyrażający się różnicą pomiędzy wartością samochodu przed i po uszkodzeniu.

Więc w przypadku szkody całkowitej” tj: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz