Zakres usług


Odszkodowania


 • odszkodowania związane z  wypadkiem drogowym; 
 • odszkodowania związane z  wypadkiem w pracy;
 • odszkodowania związane z  wypadkiem losowym;
 • odszkodowania za błędy lekarskie;
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem;
 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych;
 • renty z tytułu utraty powodzenia na przyszłość oraz utraty żywiciela;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez organ władzy publicznej; 
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości; 
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;  
 • odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych; 
 • odszkodowania związane z niewykonaniem umowy; 
 • odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz