wtorek, 3 listopada 2015

Wypadek przy pracy - definicja

Definicja wypadku przy pracy uregulowana jest w art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz ("uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego) lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz