piątek, 8 grudnia 2017

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku samochodowym?

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku samochodowym przysługuje tylko wówczas, gdy wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego. Jeżeli więc poszkodowany przeżył wypadek członkom jego rodziny zadośćuczynienie nie przysługuje.  

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Przysługuje ono każdemu, kto faktycznie je poniósł, bez względu na to, czy łączył go ze zmarłym stosunek bliskości oraz czy jest jego spadkobiercą ...

Czytaj więcej ...

sobota, 11 marca 2017

Świadczenie pieniężne dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem z budżetu państwa

Osoba, która na skutek czynu zabronionego (przestępstwa) doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni oraz osoba najbliższa osoby która na skutek czynu zabronionego (przestępstwa) poniosła śmierć może wnosić o przyznanie świadczenia pieniężnego (kompensaty) z budżetu państwa. 


Kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie:
1)  utracone zarobki lub inne środki utrzymania,
2)  koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,
3)  koszty pogrzebu
- będące skutkiem czynu zabronionego ....


Czytaj więcej ...