wtorek, 25 lutego 2014

Odszkodowania - zakres usług

Pierwszy post merytoryczny, poświęcony jest zaprezentowaniu zakresu usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką. Publikacja ta ukazuje jedynie punktowe wyliczenie prowadzonych spraw ale mam nadzieje, że mimo to uda mi się przybliżyć profil działalności Kancelarii. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc przy dochodzeniu:
         odszkodowania związanego z  wypadkiem drogowym;
         odszkodowania związanego z  wypadkiem przy pracy;
         odszkodowania związanego z  wypadkiem losowym;
         odszkodowania za błędy lekarskie;
         odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem;
         odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych;
         renty z tytułu utraty powodzenia na przyszłość oraz utraty żywiciela;
         zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
         odszkodowania za szkody wyrządzone przez organ władzy publicznej;
         odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
         odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
         odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych;
         odszkodowania związanego z niewykonaniem umowy;
         odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz